Pravilnik nagradnih iger

1. UVODNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre je podjetje »Zema d.o.o.« Mednarodni prehod 2A, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, ID za DDV: SI14778386 (v nadaljevanju organizator).

Udeleženec v žrebu nagradne igre je polnoletna fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 2. člena teh pravil.

Izžrebanec je udeleženec nagradne igre, ki:

 • izpolnjuje pogoje za sodelovanje v nagradni igri;
 • je sprejel pogoje za sodelovanje v nagradni igri;
 • je bil izžreban za nagrado v skladu s temi pravili.

Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame, potem ko je ob prevzemu nagrade predložil organizatorju dokumentacijo, navedeno v nadaljnjih členih teh pravil.

2. POGOJI SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe, s prebivališčem v Republiki Sloveniji in sprejemajo pravilnik nagradnih iger.

Pogoj za sodelovanje je prijava na tečaj in izvedeno vsaj delno plačilo tečaja.

Če je izžrebani udeleženec kasneje od delavnice odjavljen, se nagrada dodeli drugemu udeležencu. Če je bil seveda pogoj za sodelovanje v nagradni igri prijava in delno plačilo tečaja.

Sodelovanje v nagradni igri je omejeno na eno udeležbo na posamezno igro.

Če ste bili v okviru te igre že izžrebani, nadaljnjo sodelovanje ni možno.

3. KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI

Način sodelovanja se predstavi na brezplačnih delavnicah ali preko socialnih omrežij.

V okviru delavnice NLP Diploma in vseh bonus delavnic, ki bodo potekele do 21.11.2023 bomo izvedli 2 nagradni igri. Pri nagradni igri št. 1-3 v okviru katerih bomo izžrebali 3 računalnike, ni pogoj nakup za sodelovanje, temveč izpolnitev ankete. Pri nagradni igri št. 4-8, v okviru katerih bomo izžrebali 5 računalnikov, je nakup pogoj za sodelovanje. Skupno bomo izžrebali kar 8 računalnikov Lenovo.

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebna prijava na tečaj in vsaj delno plačilo tečaja. Za sodelovanje v tej nagradni igri je torej potreben nakup.

Trajanje igre je objavljeno in predstavljeno med delavnico, lahko tudi objavljeno na družbenih omrežjih. Načeloma se nagradna igra zaključi isti dan, ob polnoči.

4. ŽREBANJE NAGRAD

Žrebanje poteka elektronsko v poslovnih prostorih podjetja Zema d.o.o. po zaključku nagradne igre. 

Žrebanje se dokumentira s spletnim zapisom, ki vključuje datum in podatke o dobitniku in nagradi. 

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če se ugotovi, da izžrebana oseba

 • ne izpolnjuje pogojev, določenih s temi pravili
 • ne spoštuje teh pravil
 • je bila izžrebana v nasprotju s temi pravili
 • ni podala svojih resničnih osebnih podatkov.

Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

5. NAGRADNI SKLAD

Organizator med sodelujočimi izžreba določeno nagrado, ki je objavljena na spletu ali socialnih omrežjih.

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali prenesti na tretje osebe.

6. OBVESTILO IN DOSTAVA NAGRAD

Izžrebanec bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen na enega izmed sledečih načinov:

 • objava statusa na naši FB strani, v katerem zapišemo vse nagrajence
 • jih označimo v komentarju pod objavo z zvezi z nagradno igro
 • jim pošljemo email z obvestilom (če so ga ob sodelovanju v nagradni igri oddali).

Za prevzem nagrade je potrebno v roku 15 dni po obvestilu poslati osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, davčna številka in davčna izpostava. Nepravočasno posredovanje podatkov pomeni izgubo pravice do nagrade.

Nagrado organizator dostavi nagrajencu po poteku garancijskega roka za odjavo od tečaja NLP Praktik.

S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban, lahko njegovo ime, naslov in fotografija, ki jo posreduje z nagradno, brezplačno objavijo in uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja.

7. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja.

V sklopu nagradne igre, nagrajenec poleg vplačanega študija za tečaj Certificiran in licenciran NLP Praktik, prejme računalnik podjetja Lenovo.

Pred prevzemom nagrade je izžrebanec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade in posredovati davčno številko. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

V kolikor izžrebanec nagrade ne prevzame v roku 3 mesecev od žrebanja ali ne izpolni vseh obveznosti, navedenih v tem členu, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

8. ODGOVORNOST

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih okrog lastništva izžrebane nagrade. Vsi spori povezani s pravicami v zvezi z lastništvom izžrebane nagrade ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je sodelovala v nagradni igri.

Če se nagrajenec nagradi odpove ali organizator iz razlogov, določenih v teh pravilih, nagrade ne podeli, organizator ni dolžan izžrebati novega nagrajenca oziroma podeliti nagrade drugemu udeležencu nagradne igre.

9. UPORABA OSEBNIH PODATKOV IN PREKLIC SODELOVANJA

Seznam sodelujočih hrani organizator. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov(ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007) in Pogoji zasebnosti podjetja Zema d.o.o.

Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Osebne podatke lahko uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev (preklic) registracije in sodelovanja v nagradni igri.

10. PRAVILA NAGRADNE IGRE

Sodelujoči v nagradni igri so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da se bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

11. HRAMBA DOKUMENTACIJE

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:

 • dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta.
 • dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.
 • Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

V Vrtojbi, november 2023

Zema d.o.o., Mastermind akademija

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
X