NLP Praktik – licenciran, certificiran tečaj | Aleksander Šinigoj

NLP PRAKTIK

Si želite spremembe vsaj na enem izmed naslednjih področij: odnosi, zdravje, kariera, finance, komunikacija, osebna rast, bivalno in delovno okolje? Želite spoznati načine, kako povečati vašo motivacijo, hitreje doseči cilje in se pri tem bolj zabavati? Bi radi pridobili nova znanja, s katerimi lahko ustvarite povsem novo kariero in spremenite vaše življenje na bolje? Želite odpraviti strah pred javnim nastopanjem, letenjem ali čem drugim? Vas zanima, kako upravljati z vašimi mislimi, kako programirati vaš um, kako spreminjati nezavedne vzorce vedenja, da boste končno zaživeli vaše sanjsko življenje?

CERTIFICIRAN IN LICENCIRAN NLP PRAKTIK

je prva stopnja študija odličnosti, kjer se boste naučili bolje upravljati z vašimi mislimi in občutki.

Vaši občutki vplivajo na vaše vedenje.

Vaše vedenje vpliva na rezultate, ki jih dosegate v življenju.

Na Certificiranem in licenciranem NLP Praktiku boste pridobili nova orodja in tehnike za uspeh v življenju. Vsa komunikacijska znanja in tehnike za samopomoč ter strategije za življenjski uspeh boste že tekom delavnice vadili v praksi, kar vam bo omogočilo, da jih tudi takoj uporabite in ustvarite vaše novo življenje.

Uspešni ljudje, pa naj bo to na poslovnem ali osebnem področju (zdravje, kariera, družina, odnosi, osebna rast, …) imajo nekaj skupnega: miselne in besedne vzorce ter strategije, ki jih vodijo k njihovim željam, sanjam in ciljem. Tudi vi se jih lahko naučite.

”NLP Praktik je prvi korak v vaše novo sanjsko življenje.”

Aleksander

Naslednja delavnica z začetkom 25. 4. 2024.

Ne zamudite edinstvene priložnosti za boljšo prihodnost. Prijavite se še danes!

Termini in potek NLP praktika:

ONLINE:

Vsebine dobite postopoma v 18 modulih, v spletni učilnici.

3x Zoom srečanja

+ V ŽIVO:

Termini srečanj v živo: 

MARIBOR

  • 15. maj 2024, od 10.30 do 18.30
  • 16. maj 2024, od 9.00 do 17.30
  • 17, maj 2024, od 9.00 do 17.30
  • 18. maj 2024, od 9.00 do 17.30
 

ali LJUBLJANA:

  • 28. avgust 2024, od 10.30 do 18.30
  • 29. avgust 2024, od 9.00 do 17.30
  • 30. avgust 2024, od 9.00 do 17.30
  • 31. avgust 2024, od 9.00 do 17.30

Kaj boste pridobili v posameznem modulu?

Za mnoge je NLP Praktik prvi stik z nevrolingvističnim programiranjem, zato je prvi modul namenjen uvodu v NLP.
Spoznali boste, kaj je NLP, kako je nastal, katere so značilnosti in 4 stebri NLP-ja.
Naučili se boste, kako uporabiti univerzalno NLP orodje – kolo življenja ter si postavili svoj cilj za delavnico.

Vsebine modula 1:
• Kolo življenja
• Zakaj ste na NLP Praktiku
• Dva temeljna cilja
• Kaj je NLP
• Zgodovina NLP
• Značilnosti NLP
• 4 stebri NLP

Ob koncu tega modula boste znali definirati NLP in svoje cilje.

V drugem modulu boste spoznali reprezentacijski sistem VAKOG, zaznavne položaje in stik.
Naučili se boste prepoznati polja skupne komunikacije, procesne besede in značilnosti posameznega tipa po VAKOG, ugotavljati in uporabljati očesne gibe ter stik.

Vsebine modula 2:
• Reprezentacijski sistem VAKOG
• Polja skupne komunikacije
• Značilnosti treh najpogostejših tipov po VAKOG
• Zunanji in notranji reprezentacijski sistemi
• Procesne besede
• Prekrivanje in prevajanje reprezentacijskih sistemov
• Očesni gibi
• VAJA: ugotavljanje in uporaba očesnih gibov

Ob koncu tega modula boste s pridobljenim znanjem svojo komunikacijo postavili na višji nivo.

Tretji modul je namenjen spoznavanju NLP intervencije in coachinga z uporabo NLP tehnik.
Osvojili boste razliko med coachingom in NLP intervencijo, dobra vs. slaba vprašanja, proces NLP tehnik in vprašanja znotraj procesa coachinga ali NLP intervencije. Prav tako se boste naučili, kdaj je cilj jasen in ga nezavedni um razume ter vprašanja za določitev želenega cilja oz. stanja ter za analiziranje sedanjega stanja.

Vsebine modula 3:
• Razlika med coachingom in NLP intervencijo
• Dobra vs. slaba vprašanja
• Proces NLP tehnik in vprašanja znotraj procesa coachinga ali NLP intervencije
• Kdaj je cilj jasen in ga nezavedni um razume
• VAJA: vprašanja za določitev želenega cilja/stanja
• VAJA: vprašanja za analiziranje sedanjega stanja
• SMART

Ob koncu tega modula boste znali izvesti NLP intervencijo in določiti jasen cilj zase oz. pomagati sogovorniku, da si ga določi.

V četrtem modulu boste spoznali Meta model – lingvistično orodje, ki vam bo pomagalo, da boste lahko pridobili natančnejše in kvalitetnejše informacije ob besedah, ki jih je vaš sogovornik (ali vi sami) s pomočjo filtrov posplošil, popačil ali izbrisal.
Naučili se boste prepoznati primere izbrisa, posploševanja in popačenja ter postaviti vprašanja, ki jih meta model ponuja, da boste lahko razjasnili nejasnosti, ki jih ljudje ustvarimo z izbrisom, s popačenjem in posploševanjem. Poznali boste tudi katera vprašanja ne smete uporabljati pri Meta modelu, katera služijo za rahljanje izbrisa, posploševanja in katera za popačenje.

Vsebine modula 4:
• Izbris (preprosti izbris, nespecifičen glagol, primerjave, sodba, nespecifičen samostalnik)
• Posploševanje (univerzalna določila, naklonski operatorji nujnosti, primerjave)
• Popačenje (vzrok-posledica, branje misli, zložena enakovrednost, splošna ocena, nominalizacija, predpostavke)
• DN – VAJA: osebne posplošitve, izbrisi, popačenja

Ob koncu tega modula boste znali z meta vprašanji pridobiti specifične misli sogovornika in tako obogatiti svoj ali sogovornikov zemljevid sveta. Znali boste delati prehode med površinsko ter globinsko strukturo modela sveta ter poiskati oz. odstraniti ovire v modelu sveta, ki posamezniku preprečujejo, da doseže želene rezultate.

Peti modul je namenjen preokvirjanju. Spoznali boste, kako lahko spreminjate okvir okrog rezultat oziroma okrog problema.
Naučili se boste uporabljati vsebinsko in kontekstualno preokvirjanje, vizualni squash in separator – prekinitev notranjega stanja. Prav tako se boste naučili spreminjati prepričanja s preokvirjanjem in v komunikaciji poiskati namesto omejujočih prepričanj, spodbujajoča prepričanja.

Vsebine modula 5:
• Okvir okrog rezultata
• Okvir okrog problema
• Vsebinsko preokvirajnje
• Kontekstualno preokvirjanje
• Spreminjanje prepričanj s preokviranjem
• Separator – prekinitev notranjega stanja
• Vizualni sqash

Ob koncu tega modula boste znali sebi in drugim pomagati spremeniti okvir določene informacije/dogodka in čustveno stanje iz negativnega v pozitivno ali iz intenzivnega v nevtralno čustveno stanje.

Šesti modul je namenjen motiviranju ljudi in vrnitvenemu sporočilu. Motivacija je ključ za uspeh posameznika. Vedno, ko se boste naučili poiskati v sogovorniku vire, ki jih že ima, da naredi spremembo in preboj, boste lahko delali spremembe, ki jih želite.
Cona udobja sčasoma postane zelo neudobna. Pomeni, da ljudje ne delajo sprememb, ne rastejo, ne gredo proti svojim ciljem. Naučili se boste, kako lahko ljudi premikate iz cone udobja in delate z njimi varne korake do rezultata, ki si ga želijo.
Naučili se boste tudi kako z meta programom ‘k nečemu/proč od nečesa’ motivirati sebe in druge ter kako pravilno podati vrnitveno sporočilo (feedback), da bo sogovornik motiviran za naslednji korak. Prav boste spoznali pomen besed ampak, vendar, toda.

Vsebine modula 6:
• Meta program k nečemu/proč
• Povečanje motivacije, zmanjšanje odlašanja
• Premik ven iz cone udobja
• Pomen besed ampak, vendar, toda
• Sendvič vrnitveno sporočilo
• Samo pozitivno vrnitveno sporočilo

Ob koncu tega modula boste vedeli, kdaj in kako podati sendvič vrnitveno sporočilo oziroma kdaj in kako podati samo pozitivno vrnitveno sporočilo. Znali boste motivirati sebe in sogovornika na pravi način, da se bo(ste) hitreje premikal k želenemu oziroma zastavljenemu cilju.

V sedmem modulu boste spoznali, kaj so sidra in zakaj so koristna.
Definirali boste svoja pozitivna in negativna sidra, ki jih imate doma oziroma v službi. Naučili se boste 5 korakov za sidranje, prav tako pa boste spoznali prekrivanje oziroma brisanje sider, kopičenje in nizanje sider.

Vsebine modula 7:
• Kaj so sidra in zakaj so koristna?
• Vaša +/- sidra v službi/doma
• 5 korakov za sidranje
• Prekrivanje oz. brisanje sider
• Kopičenje sider
• Sidra za zmago in uspeh
• Nizanje sider

Ob koncu tega modula boste znali prepoznati in ustvariti svoja sidra ter jih uporabiti za hitrejše doseganje svojih zastavljenih ciljev.

V osmem modulu boste spoznali hipnozo kot del NLP.
Izvedeli boste, kako se hipnoza razvija skozi čas. Naučili se boste, kako deluje nezavedni um, kako vzpostaviti stik v hipnozi in uporabo hipnoze z NLP tehnikami. Prav tako boste spoznali značilnosti Ericksonove hipnoze in 5 napačnih prepričanj o hipnozi, ki vam bodo pomagala, da prepoznate pravo vrednost hipnoze.

Vsebine modula 8:
• Uporaba hipnoze z NLP tehnikami
• Kako deluje nezavedni um
• Razvoj hipnoze skozi čas
• Stik v hipnozi
• VAJA: Stik
• Značilnosti Ericksonove hipnoze
• 5 napačnih prepričanj o hipnozi (miti o hipnozi)

Ob koncu tega modula boste obvladali osnove hipnoze in znali vzpostaviti stik v hipnozi in uporabiti NLP tehnike v hipnozi, vse z namenom, da hitreje in lažje uresničite svoje cilje in sanje. Naučili se boste, kako dr. Richard Bandler, so-ustanovitelj NLP uporablja hipnozo in kdaj jo morate OBVEZNO narediti pri (ali med) izvajanjem posamezne NLP tehnike, da bo le-ta sploh delovala. Naučili se boste tudi, kako lahko izvajate hipnozo v vsakdanjem življenju, kakšna je hipnoza z odprtimi očmi, ko se vaš sogovornih sploh ne zaveda, da gre v t.i. lahki trans.

Deveti modul je namenjen procesu hipnoze.
Spoznali boste različne teste hipnotziabilnosti, standardne načine hipnoze, verbalne in neverbalne indukcije (uvode) v hipnozo. Naučili se boste ustvariti sidro za ponovni trans ter izvesti tudi zaključek hipnoze. Prav tako boste izvedeli, kdaj ne uporabljamo hipnoze.

Vsebine modula 9:
• Testi hipnotizabilnosti
• Standardni načini hipnoze
• Neverbalni uvod (indukcija) v hipnozo
• Verbalni uvod (indukcija) v hipnozo
• Sidro za ponovni trans
• Zaključek hipnoze
• Kdaj ne uporabljamo hipnoze

Ob koncu tega modula boste znali izvesti enostaven proces hipnoze z namenom, da sebi in drugim pomagate do hitrejših sprememb in doseganja želenih rezultatov.

Deseti modul je posvečen največjemu hipnotizerju vseh časov, dr. Miltonu H. Ericksonu.
Spoznali boste Miltonov model jezika – hipnotične jezikovne vzorce, ki ustvarjajo zmedenost, vplivajo na domišljijo in posledično na nove usmeritve in koristnejša vedenja za klienta. Prepoznali boste široko uporabnost hipnotičnih jezikovnih vzorcev v poslovnem in osebnem življenju.

Vsebine modula 10:
• VAJA: členjenje
• Branje misli
• Splošna ocena
• Vzrok-posledica
• Zložena enakovrednost
• Predpostavke
• Univerzalna določila
• Naklonski operatorji možnosti
• Naklonski operatorji nujnosti
• Nominalizacija
• Nespecifičen glagol
• Preprosti izbris
• Nespecifičen samostalnik
• Primerjave
• Skrita vprašanja
• Spremljanje trenutne izkušnje
• Dvojne zanke
• Konverzacijski postulati
• Razširjeni citati
• Smiselne kršitve
• Fonetična dvoumnost
• Sintatkična dvoumnost
• Dvoumnost obsega
• Pravopisna – ločilna dvoumnost
• Izkoriščenost
• Skriti ukazi
• Analogno označevanje
• Črkovanje besed
• Povezave med opažanji
• VAJA: Miltonov model jezika
• Predpostavke

Ob koncu tega modula boste znali hipnotični učinek Miltonovega modela jezika uporabiti v terapiji, oglaševanju, zdravstvu, prodaji, poučevanju, podjetništvu, politiki in povsod, kjer je prisotna medosebna komunikacija.

Enajsti modul je eden izmed najpomembnejših modulov in je namenjen podmodalnostim (načini dojemanja sveta) in spreminjanju prepričanj.
Spoznali boste podmodalnosti treh najpogostejših tipov po VAKOG. Naučili se boste primerjati in spreminjati podmodalnosti. Prav tako pa se boste naučili spreminjati oziroma odpravljati negativna prepričanja.

Vsebine modula 11:
• VAKOG (ponovitev)
• Vizualne podmodalnosti
• Avditivne podmodalnosti
• Kinestetične podmodalnosti
• Primerjave podmodalnosti
• Spreminjanje podmodalnosti
• Odprava odvisnosti od hrane ali od xyz
• Spreminjanje prepričanj – odprava omejujočih prepričanj
• Spreminjanje prepričanj s spremembo podmodalnosti
• Kombinacija sidranja in podmodalnosti za spremembo zemljevida sveta

Ob koncu tega modula boste znali pri sebi in drugih prepoznati podmodalnosti in z njihovo pomočjo spreminjati prepričanja.

V dvanajstem modulu boste spoznali, kako odpraviti strahove in druge blokade ter neželene vzorce vedenja.
Spoznali boste, katere strahove odpravljamo in katere ne ter se naučili uporabljati tehnike, kot so SWISH, Fast Fobia Cure, spreminjanje smeri strahovom.

Vsebine modula 12:
• Modeliranje nekoristnih sider in strahov
• Vprašanja za določanje novega vedenja/odziva
• Swish
• Fast fobia cure
• Spreminjanje smeri strahovom

Ob koncu tega modula boste znali sebi in drugim pomagati odpraviti nekoristne strahove oziroma jim spremeniti smer.

Trinajsti modul je namenjen spreminjanju navad.
Spoznali boste, kako se lahko znebite odvisnosti, kot so kajenje, prenajedanje in kako lahko spremenite svoje navade (npr. uvedete redno telovadbo). Naučili se boste dva izjemno učinkovita modela pri spreminjanju navad, in sicer S/R model in TOTE model.

Vsebine modula 13:
• Kdaj vedenje postane navada
• Kako naučimo nezavedni um, da privzame nove navade
• Znebite se slabih navadh/odvisnosti (npr. hrana, kajenje, …)
• Osvojite nove, koristne navade (npr. redno telovadite …)
• S/R model
• TOTE model

Ob koncu tega modula boste znali sebi in drugim spremeniti nekoristne in uvesti koristne navade.

Štirinajsti modul je namenjen strategijam.
Spoznali boste, kako ugotavljati in nameščati nove strategije. Naučili se boste tudi dodatna vprašanja za ugotavljanje strategij ter izjemno tehniko, ki vam lahko pomaga, da postanete najboljša verzija sebe – modeliranje odličnosti.

Vsebine modula 14:
• Ugotavljanje strategij
• Namestitev nove strategije
• Zapis strategije
• Dodatna vprašanja za ugotavljanje strategij
• Modeliranje odličnosti
• Kako strategije odličnosti prenašamo na sodelavce, otroke itd

Ob koncu tega modula boste znali ugotavljati strategije, modelirati odličnost in namestiti nove strategije ter kako te strategije prenašati naprej v poslovnem ali zasebnem življenju.

V petnajstem modulu boste spoznali eno najučinkovitejših tehnik – časovno črto.
Naučili se boste, kaj vam omogoča časovna črta, katere so tipične časovne črte in kakšne težave se lahko pojavijo pri določanju časovne črte.

Vsebine modula 15:
• Kaj nam omogoča časovna črta
• Tipične časovne črte
– Skozi čas
– V času
• Težave pri določanju časovne črte
• VAJA: Preteklost vs. Prihodnost
• VAJA: Preverjanje časovne črte
• VAJA: Uporaba časovne črte v terapijah
• VAJA: Brisanje preteklosti na časovni črti
• VAJA: Oblikovanje svetle, privlačne prihodnosti

Ob koncu tega modula se boste znali premikati po časovni črti v preteklost in prihodnost, preverjati časovno črto, uporabiti časovno črto v terapijah, brisati preteklost na časovni črti in oblikovati svetlo, privlačno prihodnost.

Šestnajsti modul je namenjen spreminjanju osebnostne zgodovine.
Spoznali boste kako nastane osebnostna zgodovina, »reimprint«. Naučili se boste krajšo in daljšo verzijo spreminjanja osebnostne zgodovine.

Vsebine modula 16:
• Kako nastane osebnostna zgodovina
• Sidranje pri spremembi osebnostne zgodovine
• Reimprint
• Kratka verzija spreminjanja osebnostne zgodovine
• Daljša verzija spreminjanja osebnostne zgodovine

Ob koncu tega modula boste znali sebi in drugim spreminjati osebnostno zgodovino.

V sedemnajstem modulu boste spoznali, zakaj je pomembno, da poravnate zavedni in nezavedni um in kako to narediti.
Naučili se boste dve izjemni strategiji, in sicer Diltsovo piramido, ki vam bo omogočila, da si določite svojo pot in Disneyevo strategijo načrtovanja, ki vam bo pomagala pri načrtovanju in realizaciji ciljev.

Vsebine modula 17:
• Konflikti med zavednim in nezavednim umom
• Kdaj in kako poravnamo oba uma za osebnih uspeh in preboj
• Diltsova piramida in kako jo uporabljamo za motivacijo, poravnavo itd.
• Disneyeva strategija načrtovanja in kje zaključimo strategijo glede na primer, ki ga imamo.

Ob koncu tega modula boste opremljeni s tehnikami za poravnavo zavednega in nezavednega uma, kar vam bo omogočilo, da greste hitreje proti svojim ciljem in sanjam.

Osemnajsti modul je namenjen integraciji pridobljenega znanja in pripravi na izpit.
Spoznali boste, kaj naredi NLP Praktika res pravega NLP Praktika. Spoznali boste praktične primere, kako lahko uporabite NLP v vsakdanjem življenju od poslovne uporabe NLP, do uporabe tehnik NLP v vsakdanjem življenju.

Vsebine modula 18:
• Uporaba NLP tehnik pri vodenju
• Uporaba NLP tehnik pri prodaji
• Uporaba NLP tehnik v partnerskem odnosu
• Uporaba NLP tehnik pri vzgoji otrok
• Uporaba NLP tehnik v šolah pri poučevanju
• Uporaba NLP tehnik pri terapijah in coachingu
• Uporaba NLP tehnik za osebno in poslovno rast
• Kaj naredi NLP Praktika res pravega NLP Praktika

Ob koncu tega modula boste sposobni vsa pridobljena znanja integrirati v celoto in jih uporabljati vse do konca svojega življenja z namenom, da iz dneva v dan postajate boljša verzija sebe.

Pohvale zadovoljnih udeležencev

Številni udeleženci naših delavnic so potrdili, da so naša predavanja vrhunska!

Naslednja delavnica z začetkom 25. 4. 2024.

Ne zamudite edinstvene priložnosti za boljšo prihodnost. Prijavite se še danes!

Izjava udeleženke na NLP Praktiku

Izjava udeleženca na NLP Praktiku

Izjava udeleženke na NLP Praktiku

Izjava udeleženke na NLP Praktiku

Zakaj NLP Praktik?

Vsepovsod so priložnosti navzven, vendar ker imajo ljudje omejitve navznoter, teh priložnosti ne vidijo, ne opazijo in jih ne dobijo. Če tudi za vas velja, da si ne znate postaviti ciljev ali si postavite cilje, začnete in nato hitro odnehate na poti do ciljev ali pa ne znate uporabljati notranjega sveta na način, da bi ga načrtno usmerjali k vašim ciljem, potem je NLP Praktik prava delavnica za vas.

Čas je, da končno oblikujete vaše cilje tako, da jih boste tudi dosegali. Na NLP Praktiku boste prepoznali vaše nezavedne vzorce in sidra, ki vas ovirajo pri doseganju želenih rezultatov ter jih spremenili. Spremenili boste vaša omejujoča prepričanja, odpravili nekoristne strahove, se naučili strateško načrtovati vašo prihodnost. Dobili boste lingvistična orodja, s katerimi boste lahko spremenili in obogatili vaš ali sogovornikov zemljevid sveta. Spoznali osnove programiranja vašega uma.

Najbolj pomembno pa je, da boste postali praktik, kar pomeni, da ne boste samo teoretično spoznali nevrolingvističnega programiranja, temveč boste prakticirali NLP v vašem vsakdanjem življenju, kar vam bo pomagalo, da boste končno vedeli, kam greste v vašem življenju in kako do tja priti.

Glavni cilj NLP Praktika je, da VI z uporabo NLP spremenite vaše življenje na bolje.

Vi imate ključ za vaše sanjsko življenje v sebi; na NLP Praktiku se boste naučili ta ključ uporabljati.

NLP Praktik na Mastermind akademiji je preizkušen licenčni program, ki je že mnogim pomagal do preboja. Med njimi so podjetniki, vodje, športniki, glasbeniki, strokovnjaki z domala vseh področij, mame, očetje, zakonski pari, mladi in mladi po srcu … NLP je univerzalno orodje, ki ga lahko uspešno implementirate na vseh področjih vašega življenja. Dr. Aleksander Šinigoj vas na sproščen in zabaven način spodbudi, da prevzamete odgovornost za vaše življenje in naredite spremembo od znotraj navzven.

Izjava udeleženke na NLP Praktiku

Izjava udeleženke na NLP Praktiku

Izjava udeleženke na NLP Praktiku

Izjava udeleženke na NLP Praktiku

Vsem udeležencem NLP Praktika podarjamo še 3 BONUS online delavnice:

BONUS 1:

Kako spremenite vaše talente v €?

BONUS 2:

Kako služite denar medtem, ko spite?

BONUS 3:

Osnove samohipnoze.

Kako spremenite vaše talente v €?

Vsi ljudje imamo v sebi talente. Tudi vi. Zakaj jih ne bi spremenili v €? V tem online video treningu boste spoznali, kako lahko vaše talente spremenite v €.

Kako služite medtem ko spite?

Predstavljajte si, da medtem ko spite in sanjate služite vašim strankam in ob tem služite denar. V tej online delavnici vam bo dr. Aleksander Šinigoj odkril metodo, kako lahko služite medtem ko spite.

Osnove samohipnoze

Na NLP Praktiku boste naredili prve korake v hipnozo in ugotovili, da je vsaka hipnoza v resnici samohipnoza. V tej spletni bonus delavnici boste spoznali osnove samohipnoze.

Izkoristite to priložnost in se odločite, da naredite preboj z NLP Praktikom.

Z opravljenim izpitom, ki bo potekal zadnji dan, boste pridobili tudi mednarodno priznan certifikat, ki ga lastnoročno podpiše dr. Richard Bandler.

Naslednja delavnica z začetkom 25. 4. 2024.

Ne zamudite edinstvene priložnosti za boljšo prihodnost. Prijavite se še danes!

Izjava udeleženke na NLP Praktiku

Izjava udeleženca na NLP Praktiku

Izjava udeleženke na NLP Praktiku

Izjava udeleženca na NLP Praktiku

Pogosto zastavljena vprašanja

Popolnoma razumem vašo situacijo, saj sem se v preteklosti tudi sam soočal s tem izzivom, vendar sem vedel, da bom lahko naredil preboj na področju financ in kariere samo tako, da bom investiral vase, da se bom naučil tega, kar še ne vem in me omejuje na poti do uspeha. Na začetku sem s težavo prišel do denarja, da sem lahko obiskal kakšno delavnico, vendar sem vedel, da me bo to pripeljalo bližje k mojim ciljem. Verjamem, da bo tudi vam uspelo, saj je investicija v vas in vaše znanje investicija, ki vam prinese najvišje obresti. Z istim razmišljanjem kot ste ga imeli do sedaj ne morete pričakovati drugačnih rezultatov. Za preboj na področju financ potrebujete investirati v vas in v nova znanja.

Na Mastermind akademiji vam ponujamo možnost plačila na 12 obrokov s plačilno kartico.

V današnjem svetu smo vsi omejeni na 24 ur na dan in smo nenehno razpeti med delom in družino … verjemite, tudi jaz … zato moramo vsi poskrbeti, da maksimalno izkoristimo čas, ki nam je dan.
NLP Praktik je strnjen v intenzivno delavnico prav z namenom optimizacije časa. Vso znanje in tehnike boste nemudoma preizkusili v praksi in jih lahko začeli takoj uporabljati v vašem življenju.
Vsebine NLP Praktika boste prejemali postopoma v spletno učilnico, in sicer 18 modulov zaporedoma. Do vsebin boste lahko dostopali kjerkoli in kadarkoli imate internetno povezavo, kar vam omogoča, da se učite v svojem tempu in v terminih, ki vam najbolj odgovarjajo. Seveda pa vam toplo svetujem, da redno sledite vsebinam in sodelujete v srečanjih v živo oz. v živo preko spleta (zoom), saj boste z mojo podporo, podporo moje ekipe in ob podpori skupine hitreje ter lažje napredovali.
Ob tem je pomembno, da se zavedate, da je investicija vašega časa v vašo rast, v resnici naložba v vašo boljšo prihodnost.

Če ne ZDAJ, kdaj?

Seveda je moje priporočilo, da se ZDAJ odločite in se udeležite NLP Praktika, kjer boste skupaj z mano stopili na prvo stopničko vašega novega sanjskega življenja. Če pa je vaš urnik v tem času dejansko zapolnjen in ga ne morete spremeniti, vas vabim, da nas redno spremljate Instagramu, Facebooku ter na naši spletni strani www.mastermindakademija.com, kjer sproti objavljamo termine naših delavnic.

Običajno na Mastermind akademiji izvedemo dva NLP Praktika na leto v Ljubljani (februar in junij) ter enega v Mariboru (oktober/november). Torej, če ne zdaj, kdaj?

Ko boste končali NLP Praktik na Mastermind akademiji je ena stvar, ki vam jo garantiram, da boste zagotovo drugače gledali na svet. Dobili boste paket tehnik in orodij, s katerimi boste lahko hitreje in bolj učinkovito korakali proti vašim ciljem. Da pa boste vaše cilje dosegli, je na vas, da potem ko končate NLP Praktik, vzamete knjigo, izberete tehniko in to konkretno tehniko vadite z namenom, da dosežete vaš določen cilj. Kakršenkoli rezultat želite, vam ga garantiram pod pogojem, da se boste vsak dan trudili in izboljševali ter osredotočeno delali na vašem cilju. Osebna rast namreč ni enkratno dejanje, je nenehni proces, ki ga boste od zdaj naprej delali vse do konca življenja.

Vsako tehniko, ki jo boste spoznali na NLP Praktiku, vam bom osebno demonstriral, nakar jo boste vadili v skupini. Cilj bo, da boste tehnike najprej zavedno uporabljali in jih vadili toliko časa, da postanejo vaša nezavedna kompetenca. Kar pa ne pomeni, da boste po končani delavnici NLP Praktika nehali vaditi. Nasprotno. Na NLP Praktiku boste začeli in nato vadili samo do konca vašega življenja.

Prva oseba, na kateri morate uporabiti NLP ste vi sami. Nenehno se lahko izboljšujete. Ko boste naredili transformacijo na sebi, se bo zgodila transformacija tudi na ljudeh okoli vas. Pomembno je, da nenehno vadite in se učite.

Če je NLP Praktik prva triada osnovne šole, potem je NLP Mojster Praktik druga triada. Tako kot ste se v prvih treh letih osnovnega šolanja naučili poštevanko ste jo kasneje uporabljali (in jo najbrž še danes uporabljate) pri reševanju kompleksnejših nalog in nadgrajevali z novimi matematičnimi operacijami in funkcijami. Ko se odločite za preboj v vašem življenju z NLP, je priporočljivo, da začnete z NLP Praktikom in zatem vaše znanje in tehnike poglobite in nadgradite na NLP Mojstru Praktiku.

Soustanovitelj NLP dr. Richard Bandler je licenciral NLP in ko se prijavite na NLP Praktik na Mastermind akademiji, podpišete pogodbo (v angleškem jeziku) s Society of NLP, najstarejšo in največjo zvezo za NLP na svetu. Licenčna pogodba je vaša garancija za licenco in kakovost izvedbe NLP Praktika ter je osnova za izdajo certifikata, ki ga podpiše dr. Richard Bandler. Certifikat je mednarodno priznan v več kot 200 državah po svetu.

Pa vendar, na NLP Praktik k nam pridete zato, da se boste tehnike dejansko naučili in uporabljali v vašem življenju – da postanete praktiki nevrolingvističnega programiranja in z njimi dosegate vaše cilje.

Verjamem, da je skrivnost uspeha v detajlih. Sam se nenehno izpopolnjujem in učim ter sem že 10 let asistent pri dr. Richard Bandlerju. To pomeni, da sem večkrat letno na njegovih delavnicah NLP, kjer si zapisujem novosti in jih še sveže prinašam na naše delavnice NLP, kar je garancija za vas, da pri nas dobite najnovejša znanja s področja NLP neposredno iz vira.

»Kmet, čigar žito je vedno prejelo prvo nagrado na državnem sejmu, je imel navado, da je delil svoje najboljše seme z vsemi kmeti v sosedstvu. Ko so ga vprašali, zakaj, je odgovoril: ‘Pravzaprav zaradi lastne koristi. Veter dviga cvetni prah in ga odnaša s polja na polje. Če torej moji sosedje gojijo slabše žito, bo križna oprašitev znižala tudi kakovost mojega žita. Zato skrbim, da sejejo samo najboljše seme.’ Vse, kar dajte drugim, dajte sebi.« Anthony De Mello

Želite pridobiti več informacij o dogodku?

Imate specifično vprašanje? Potrebujete spodbudo pri prvih korakih v pravo smer – smer boljše prihodnosti? Pišite nam in poslali vam bomo najugodnejšo ponudbo v tem trenutku. Veselimo se vašega sporočila ali vašega klica na mobilno številko 031 323 690.

[wpforms id=”2648″]

Izjava udeleženke na NLP Praktiku

Izjava udeleženca na NLP Praktiku

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
X